#Bồ đề tâm

KHÔNG HIỂU BIẾT THÌ KHÔNG THỂ THƯƠNG YÊU

01/08/2022 view 247

Vua Pasenadi đến thăm Bụt một mình, không có hoàng hậu và công chúa đi theo. Vua cũng không đem theo vị văn quan hay võ quan nào. Ngài để xe và thị vệ ngoài cổng tu viện Jetavana và đi bộ vào một mình. Vua được Bụt tiếp trước chiếc am lá của người. Sau khi an vị và trao đổi những lời thăm hỏi, vua hỏi Bụt một…

#Đại thừa

LỜI NGUYỆN BỒ ĐỀ TÂM

08/06/2022 view 956

NHẬP BỒ TÁT HẠNH CỦA SHANTIDEVA Shantideva (Tịch Thiên, c.685-763) là một luận sư Phật giáo kiêm thi hào Ấn Độ sống vào khoảng thế kỉ thứ 7-8 Công nguyên, và là người theo phái Trung quán của đạo Phật Đại thừa do Long Thọ chủ xướng. Ngài là tác giả của hai tác phẩm quan trọng là (Đại thừa) Tập Bồ Tát học luận (sa. śikṣāsamuccaya) và Nhập bồ-đề hành luận (sa. bodhicaryāvatāra). Một tác phẩm thứ…

#Khoa học và tôn giáo

QUY LUẬT NGHIỆP QUẢ HAY NGUYÊN NHÂN VÀ HỆ QUẢ

03/07/2022 view 833

Mọi hành động đều tạo ra thứ sức mạnh quay lại với chúng ta trong trạng thái giống ban đầu... chúng ta gieo cây nào sẽ gặt quả nấy. Và khi chúng ta lựa chọn những hành động mang lại hạnh phúc và thành công cho người khác, trái ngọt của nghiệp quả sẽ là hạnh phúc và thành công. "Nghiệp quả là sự khẳng định vĩnh cửu tự do…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3787 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 3105 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2637 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2473 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2436 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2346 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 2259 lượt xem/bài

Music for Body and Spirit 1 bài TB: 1992 lượt xem/bài

HT. THÍCH MINH CHÂU 1 bài TB: 1935 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1884 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1867 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1847 lượt xem/bài