Nghị lực và kiên trì chinh phục mọi sự.
_Benjamin Franklin

 Một dòng sông cắt qua đá, không phải nhờ sức mạnh của nó, mà nhờ sự kiên trì của nó.
_Jim Watkins

 Chúng ta được tạo ra để kiên trì … nhờ đó chúng ta tìm thấy mình là ai.
_Tobias Wolff

 Hiểu biết cây cối, tôi hiểu nghĩa của kham nhẫn. Hiểu biết cỏ, tôi có thể đánh giá cao sự kiên trì.
_Hal Borland

 May mắn thay, kiên trì là một thay thế lớn lao cho tài năng.
_Steve Martin

 Tham vọng là con đường đến thành công, kiên trì là chiếc xe đưa chúng ta đến đó.
_William Eardley IV

 Chớ bao giờ bỏ cuộc vì đó chính là nơi chốn và thời gian mà xu thế sẽ xoay chuyển.
_Harriet Stowe

 Nghệ thuật của tình thương hầu hết là nghệ thuật của sự kiên trì.
_Albert Ellis

 Kiên trì nằm trong tính cách con người như các bon ở trong thép.
_Napoleon Hill