Tác giả: ROBIN SHARMA

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

LÀM VIỆC HỮU HIỆU HƠN, THƯ GIÃN VÀ VUI THÚ NHIỀU HƠN

24/10/2022 view 30

Suốt ngày bận rộn không giúp bạn làm việc hữu hiệu hơn đâu. Theo kinh nghiệm của tôi, hiếm ai nảy sinh ý tưởng sáng tạo khi đang làm việc. Bạn nên suy nghĩ về chuyện này. Cứ vài phút lại kiểm tra email một lần không thể giúp bạn làm việc hữu hiệu. Giống như đốt nến ở cả hai đầu cũng không thể giải phóng hết sức sáng…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3787 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 3105 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2637 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2473 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2436 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2346 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 2259 lượt xem/bài

Music for Body and Spirit 1 bài TB: 1992 lượt xem/bài

HT. THÍCH MINH CHÂU 1 bài TB: 1935 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1884 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1867 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1847 lượt xem/bài