#Nghệ thuật sống đẹp

THA THỨ – CỞI BỎ XIỀNG XÍCH CỦA OÁN HẬN

02/09/2022 view 105

Nhiều năm về trước, bạn tôi từng hỏi người khác thế này, “Điều gì trong cuộc sống là quan trọng nhất?”. Những câu trả lời nhận được thường dễ đoán – sức khỏe, tình yêu thương mọi người, tài chính ổn định – và thường chúng đi kèm với lời giải thích, như thể người được hỏi cảm thấy không chắc chắn lắm nên muốn làm rõ thêm câu trả…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3787 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 3105 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2637 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2473 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2436 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2346 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 2259 lượt xem/bài

Music for Body and Spirit 1 bài TB: 1992 lượt xem/bài

HT. THÍCH MINH CHÂU 1 bài TB: 1935 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1884 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1867 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1847 lượt xem/bài