#Phương phát thoát khỏi rắc rối

CHUẨN BỊ KỸ LƯỠNG

28/11/2022 view 19

Điều quan trọng bạn cần biết là việc nói, “Đừng e ngại trò chuyện với những kẻ thù ghét”, không đồng nghĩa với việc những người chỉ trích sẽ không lớn giọng với bạn. Bạn cần chuẩn bị tinh thần cho những phản ứng cực đoan. Điều gì xảy ra nếu bạn bị gièm pha? Điều gì xảy ra nếu người ta đến với bạn rồi dùng lời nói để…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3787 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 3105 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2637 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2473 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2436 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2346 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 2259 lượt xem/bài

Music for Body and Spirit 1 bài TB: 1992 lượt xem/bài

HT. THÍCH MINH CHÂU 1 bài TB: 1935 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1884 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1867 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1847 lượt xem/bài