#Sức khỏe

THIỀN ĐỊNH ĐỂ TĂNG TRƯỞNG CÁ NHÂN VÀ THÚC ĐẨY TINH THẦN

Đối với hoạt động này, chúng tôi muốn bạn thử bước vào một trạng thái ý thức khác, được gọi là thiền định. Những nghiên cứu về thiền cho thấy hoạt động thiền có thể giúp tăng trưởng nhiều phẩm chất liên quan đến sự phát triển nhân cách tối ưu, như tính chân thực, trí tuệ, tự khẳng định mình và tự tôn bản ngã. Trên thực tế, những…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3787 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 3105 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2637 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2473 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2436 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2346 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 2259 lượt xem/bài

Music for Body and Spirit 1 bài TB: 1992 lượt xem/bài

HT. THÍCH MINH CHÂU 1 bài TB: 1935 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1884 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1867 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1847 lượt xem/bài