#Thiền để tâm thanh bình

THANH BÌNH VÀ TỊCH TĨNH

28/11/2022 view 40

Sống một cuộc sống tâm linh tức là học và tu tập đạo tâm. Đạo là con đường bao trùm, là sự thanh bình và tịch tĩnh trọn vẹn. Nó được gọi là Tâm. Tâm này không phải tâm trí bình thường. Tâm, hay sự thanh bình và tịch tĩnh, là bản chất của nhận thức. Con đường này rộng mở với mọi chúng sinh dù hữu tình hay vô…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3787 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 3105 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2637 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2473 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2436 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2346 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 2259 lượt xem/bài

Music for Body and Spirit 1 bài TB: 1992 lượt xem/bài

HT. THÍCH MINH CHÂU 1 bài TB: 1935 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1884 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1867 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1847 lượt xem/bài