#Trí Tuệ Xã Hội

TRÍ TUỆ CẢM XÚC QUAN TRỌNG KHÔNG KÉM CHỈ SỐ IQ

23/08/2022 view 122

Một cuộc điều tra trong giới chủ ở Mỹ cho biết có đến hơn một nửa số lao động của họ thiếu động lực cho việc tiếp tục học hỏi và cải tiến trong công việc. Cứ 10 người thì có đến 4 người không có khả năng hợp tác với đồng nghiệp và chỉ có 19% những người mới gia nhập thị trường lao động có đủ tính kỷ…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3787 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 3105 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2637 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2473 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2436 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2346 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 2259 lượt xem/bài

Music for Body and Spirit 1 bài TB: 1992 lượt xem/bài

HT. THÍCH MINH CHÂU 1 bài TB: 1935 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1884 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1867 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1847 lượt xem/bài