#Vu Lan

PHỤC HỒI MỘT XÃ HỘI HIẾU THẢO

12/08/2022 view 187

Nếu có lòng hiếu, chúng ta dễ dàng nhận ra thân thể này là do cha mẹ và nhiều yếu tố khác mà thành, sống được đến ngày nay là nhờ cha mẹ. Làm bất cứ điều gì đối với thân thể này, chúng ta phải tự nghĩ cha mẹ có bằng lòng không, có buồn khổ không. Thành thử, trao thân dễ dàng, phá hoại thân thể dễ dàng…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3787 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 3105 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2637 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2473 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2436 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2346 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 2259 lượt xem/bài

Music for Body and Spirit 1 bài TB: 1992 lượt xem/bài

HT. THÍCH MINH CHÂU 1 bài TB: 1935 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1884 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1867 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1847 lượt xem/bài