1. Thế Nào Là Tự Nhận Thức Về Bản Thân?

– Tự nhận thức về bản thân là biết nhìn nhận, đánh giá về khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm mạnh, điểm yếu,… của bản thân.

2. Tự Hoàn Thiện Bản Thân.

a/ Thế Nào Là Tự Hoàn Thiện Bản Thân?

– Là vượt lên mọi khó khăn, trở ngại, không ngừng lao động, học tập, tu dưỡng, rèn luyện.

– Phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của bản thân.

– Biết học hỏi những điểm hay, điểm tốt của người khác để bản thân ngày một tốt hơn, tiến bộ hơn.

b/ Vì Sao Phải Tự Hoàn Thiện Bản Thân?

– Vì mỗi người đều có những điểm mạnh và hạn chế riêng, chẳng có ai hoàn thiện, hoàn mỹ.

– Ai cũng cần tự hoàn thiện để phát triển và áp dụng được những đòi hỏi của xã hội.

– Đó là một phẩm chất quan trọng của người thanh niên trong xã hội hiện đại, giúp cho mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng ngày một phát triển tốt hơn.

c/ Tự Hoàn Thiện Bản Thân Như Thế Nào?

– từ nhận thức đúng về những điểm mạnh, điểm yếu của mình.

– Lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện.

– Xác định các biện pháp cần thực hiện.

– Xác định những thuận lợi, khó khăn sẽ gặp và đề ra biện pháp khắc phục.

– Biết tìm sự giúp đỡ, hỗ trợ của những người tin cậy.

– Quyết tâm thực hiện

Nguồn: https://hoc24.vn/ly-thuyet/bai-16